De visie van Riders Vision

Onze visie sluit naadloos aan om de Europese klimaatdoelen binnen bereik te brengen. Elektrisch rijden is op dit moment in ieder opzicht de meest kansrijke technologie voor tweewielers. En dat heeft alles te maken met wat elektrische mobiliteit zo attractief maakt, namelijk de elektromotor, die in tegenstelling tot een verbrandingsmotor heel goed in staat is om duurzame energie om te zetten in beweging. Omdat elektrische voertuigen tijdens het vervoer geen CO2 uitstoten, is elektriciteit in de overgang naar een duurzaam tijdperk de beste oplossing.

In onze visie verplaatst iedereen met een voertuig zich in de toekomst dan ook elektrisch, mede dankzij nieuwe mobiliteitsoplossingen, zoals Lease en logistieke ‘last-mile’ oplossingen die breed door de consument en belangenorganisaties worden gedragen.

Het team van Riders Vision

Peter Scheele

Peter Scheele

Directeur
Karin van den Berg - Hulshoff

Karin van den Berg - Hulshoff

Strategisch Partner & Business Development

Peter Scheele is een ondernemer pur sang, met een gedegen financiële, verzekeringstechnische en juridische achtergrond. Hij ontleent zijn favoriete motto aan de filosoof Plato, die bijna 2.500 jaar geleden beweerde dat alle dingen overvloediger, gemakkelijker en beter worden voortgebracht als iedereen datgene doet wat bij zijn of haar aanleg past, dit op het juiste moment doet en de overige zaken aan een ander overlaat. Peter is al jaren lang een fervent motorliefhebber. Dat hij juist nu ervoor kiest om al zijn energie in Riders Vision te stoppen, houdt verband met een aantal grote bewegingen. En die hebben vooral te maken met de evidente voordelen van de elektromotor. Hoewel niemand zal ontkennen dat de verbrandingsmotor heel veel energie kan meenemen in de vorm van fossiele brandstof, is volgens hem elektriciteit in de totale overgang naar duurzame bronnen voor de komende jaren de meest efficiënte oplossing. Daar komt bij dat uit enquêtes blijkt dat bijna alle EV rijders van mening zijn dat elektrisch rijden prettiger is in vergelijking met fossiel aangedreven voertuigen. Zelf verwacht hij de grote EV doorbraak over een paar jaar en wil er dan met zijn bedrijf staan als toonaangevende speler in de markt. In zijn eigen woorden, vrij naar Gerard Reve, de meester van de ironie: ’moedig voorwaarts op weg naar de status van autoriteit op het gebied van elektrisch aangedreven motorfietsen en scooters’. Gevraagd tenslotte naar de kwaliteit van de huidige elektrische motoren antwoordt hij, dat er inmiddels meer dan voldoende fabrikanten zijn die voldoen aan de strenge eisen die Riders Vision stelt.

Karin van den Berg-Hulshoff kan veel, doet veel en doet dat allemaal ook nog eens heel goed. Ze heeft de afgelopen jaren een imposante hoeveelheid expertise opgebouwd binnen uiteenlopende kennisgebieden als automotive, marketing automation, innovatie, techniek, robotisering en blockchain. Veel van die ervaring deed ze op bij Honda, de Japanse multinational, fabrikant van auto’s, motorfietsen en scooters. Ze heeft al in een vroeg stadium van haar carrière bij zichzelf gemerkt dat ze intrinsiek gemotiveerd is om bedrijven te helpen met hun groei; vanuit aftersales en business development, door gebruik te maken van effectieve marketingactiviteiten, inkoop- en verkoopstrategieën en loyaliteitsprogramma’s. Met haar eerbiedwekkende track record vormt Karin een welkome schakel binnen het team van Riders Vision.

Wij worden ondersteunt door InnoEnergy, een Europees programma ter promotie van innovatie en elektrische mobiliteit. De innovatieve software voor (deel) scooters, accu software en GPS zorgt dat wij voor zowel lopende als nieuwe mobiliteitsvraagstukken oplossingen bieden. Door de uitgebreide screening om deel te mogen nemen aan dit Europese programma geeft ons de extra stimulans om verder te gaan met innovatieve marktgerichte mobiliteitsprogramma’s op kleine en grote schaal.

Riders Vision onderdeel van EU programma van InnoEnergy

De missie van Riders Vision

Op 12 december 2015 schaarden alle 195 lidstaten van de VN zich in Parijs achter een ambitieuze overeenkomst:
het allereerste universele, wettelijk bindende klimaatakkoord. Dit betekent dat landen hun capaciteit moeten verhogen om zich aan te passen aan de impact van de klimaatverandering en moeten streven naar een lage uitstoot van broeikasgassen.

Het komt erop neer dat we met zijn allen in toenemende mate gebruik zullen moeten maken van duurzame energie. Want in tegenstelling tot de huidige situatie wordt in een duurzame wereld de aarde niet uitgeput en zijn mensen (people), milieu (planet) en economie (profit) met elkaar in evenwicht.

Met het oog op die toekomst vindt de Nederlandse overheid elektrisch rijden van strategisch belang voor het verduurzamen van de mobiliteit, de energievoorziening en het versterken van de economie. Riders Vision speelt hierop in. Het is onze missie CO2-verantwoorde, kosteneffectieve en aantrekkelijke alternatieven voor het huidige mobiliteitssysteem aan te bieden. Hierbij denken we aan oplossingen in de sfeer van woon-werk verkeer, sharing en logistieke inzet.